X
ARKKITEHTITOIMISTO AR-VASTAMÄKI OY
Etusivu Referenssit Henkilökunta

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arkkitehtitoimisto AR- Vastamäki
Satakunnankatu 13 b, 3. kerros
33100 Tampere
p. +358 20 7288 330

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy / Tuovinen Sari
Satakunnankatu 13 b, 3. kerros
33100 Tampere
020 7288 330, 040 703 2244
sari.tuovinen@vastamaki.fi

Tietosuojavastaava

Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy / Rellman Ismo
Satakunnankatu 13 b, 3. kerros
33100 Tampere
020 7288 337, 040 701 5551
ismo.rellman@vastamaki.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakasyritysten yhteyshenkilöt

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan omalla suostumuksella sekä asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen sekä palveluistamme kertominen potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneillemme

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteystiedot

• nimi
• yrityksen nimi ja henkilön asema yrityksessä
• yrityksen osoitetiedot
• sähköposti
• puhelinnumero

Lisätiedot

asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyviä tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy:n tietoverkko ja laitteistot on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy
Satakunnankatu 13 b, 3. kerros
33100 Tampere.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava).

Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisena ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Tarkastusoikeus

Yksityishenkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointiin ja muuta markkinointia varten.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

14. Evästeet

Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen, esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin toimintaan. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Lisäksi evästeitä käytetään anonyymien tilastotietojen keräämiseen Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy:n www-sivujen käyttömääristä ja -tavoista seuranta- ja analytiikkatyökaluilla. Näitä tilastotietoja ei yhdistetä käyttäjien henkilötietoihin. Tämän palautteen avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä.
Mikäli Internet-sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hän voi kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Tällöin on hyvä tiedostaa, että Internet-sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.